Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie MLK Úročnice

20. 1. 2013

Historie knihovny:

Podle zápisu v „Pamětní knize obce Úročnice“ byla v obci založena knihovna v roce 1921. V době zápisu této informace do „Pamětní knihy“ (asi v roce 1950) bylo v knihovně pro čtenáře k dispozici celkem 550 svazků.

 

Z výše uvedené „Pamětní knihy“ lze získat následující kusé informace týkající se historie místní knihovny:

V roce 1947 byl výnos z květnových oslav ve výši 318 Kč věnován knihovně.

V roce 1949 odstoupil knihovník Jan Klenovec a novým knihovníkem se stal člen ČSM František Novák.

V roce 1950 byly za finanční částku ve výši 4 269 Kč zakoupeny pro knihovnu nové knihy. Na schůzi místního národního výboru byla kromě jiného odsouhlasena odměna pro knihovníka ve výši 600 Kč.

V roce 1951 se novým knihovníkem stala Jarmila Hašková.

V roce 1953 se knihovna přestěhovala z původních prostor z obecního domu čp. 3 do prostor bývalého hostince, který se nacházel u čp. 22 (Stojánek). V té době měla knihovna k dispozici celkem 513 svazků, evidovaných čtenářů bylo 58, kteří v daném roce přečetli celkem 297 knih.

Dle zápisu z jednání místního výboru byla v roce 1955 schválena odměna knihovníkovi ve výši 120 Kč.

Je nutné však konstatovat, že další informace o působení místní knihovny v „Pamětní knize obce Úročnice“ uvedeny nejsou a nejsou dochovány ani žádné jiné písemné informace o činnosti knihovny od roku 1956 až do současnosti.

Z informací získaných od některých pamětníků lze odvodit ještě následující:

·   První knihovna byla umístěna patrně v prostorách u Klenovců. Poté byla umístěna do prostor obecního domu čp. 3. Odsud se v roce 1953 přestěhovala do prostor bývalého hostince u Stojánků, čp. 22. Odsud se přestěhovala do místnosti vedle hasičské zbrojnice.

·    Po rekonstrukci prostor v hostinci „U Žabů“ se patrně v roce 1972 až 1973 přestěhovala do těchto nových prostor. Zde působila několik let. Odsud se přestěhovala opět do obecních prostor v opuštěném statku, čp. 3.

 

·       Po rekonstrukci prostor v budově čp. 7 se knihovna opět přestěhovala do těchto nových prostor vedle hasičské zbrojnice, kde sídlí až dosud.

 

Současnost knihovny:

Od roku 1997 je místní knihovna v Úročnici jednou z poboček Městské knihovny Benešov, která v tomto roce jakožto veřejná univerzální knihovna byla pověřená výkonem regionální funkce pro veřejné knihovny okresu Benešov.

Knihovna byla několik let umístěna v obytných místnostech hostince u „U Žabů“. Poté byla přestěhována do obecních místností ve statku čp. 3 a odtud byla v roce 2003 přestěhována do současných prostor, tj. místnosti vedle hasičské zbrojnice.

 

Od roku 1971 až do července 2012 byla knihovnicí ve zdejší místní knihovně paní Marie Velíšková, čp. 9. Od července 2012 až do současnosti je novou knihovnicí její vnučka Martina Velíšková (Praha).

 

Knihovna má v současné době kolem 2 500 vlastních knihovních svazků. Protože MLK odebírá také některé časopisy, pravidelně se rozšiřuje její knižní fond.

Pravidelně jsou do místní knihovny zapůjčovány rozsáhlé knižní soubory z Městské knihovny v Benešově. Tato zápůjčka knižního fondu se koná asi tak 1 x za dva roky a je vždy zapůjčeno kolem 150 různých knižních titulů.

V MLK je evidováno celkem asi 65 registrovaných čtenářů, z toho je podle účasti v roce 2012 asi 32 čtenářů aktivních. Přestože je MLK poměrně slušně vybavena knihami různých žánrů a známých autorů, je současná návštěvnost knihovny dosti malá. Ve výpůjční době knihovny se dostavuje v průměru pouze 5 až 6 čtenářů.

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář